Глобалната конференция за лидерство (онлайн)

23 и 24 март 2023

ВСЕКИ ИМА ВЛИЯНИЕ

Свежо, дейно и вдъхновяващо съдържание за лидерство от световен клас.

------WebKitFormBoundary64XjR8Ct4F14XNoJ Content-Disposition: form-data; name="overwrite" 0