Глобалната конференция за лидерство

11-12 ноември 2022, София

Място: София, Осогово N: 86
ВСЕКИ ИМА ВЛИЯНИЕ

Свежо, дейно и вдъхновяващо съдържание за лидерство от световен клас.

------WebKitFormBoundary64XjR8Ct4F14XNoJ Content-Disposition: form-data; name="overwrite" 0