РЕГИСТРАЦИЯ

Три имена:
Държава:
 
Област:
 
Град:
Адрес:
 
Пощенски код:
Телефон:
 
Email адрес:
 
Име на църква/организация:
 
Град на църква/орган.:
Пост църква/титла:
 
Студент ли сте в момета
в университет/семинария
ДаНе
Ако отговорите ДА,
в кое учебно заведение
 
ТАКСИ ЗА КОНФЕРЕНЦИЯТА
Цени за един участник
Предварителна
регистрация
до 31.07
Ранна
регистрация
до 15.09
Обикновена
регистрация
след 15.09
Общо лв.:
Групова регистрация
над 5 души
40 лв. 45 лв. 50 лв.
Самостоятелна
регистрация
45 лв. 50 лв. 60 лв.
Участници до 35 год. 33 лв. 33 лв. 33 лв.
 
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
В брой (на място в офиса) Пощенски запис
На адрес:
1606 София
бул. Ген. Тотлебен 57
(всеки делничен ден 12.00 до 16.00 часа)
Моля, записите да бъдат изплатени на:
Елена Иванова Бинева-Димова, Студио 865, България
Моля, изпратете писмото за потвърждение чрез Поща Email
 
 
 

ПЛАЩАНЕ ПО БАНКОВ ПЪТ:

УниКредит Булбанк
ХС Студио 865
BG40UNCR76301012207906
BIC: UNCRBGSF

*основание за плащане - такса регистрация

ОТМЯНА И ПРОМЯНА НА РЕГИСТРАЦИЯТА:

Ако ви се наложи да отмените или промените регистрацията си, това е възможно само с уведомление в писмен вид до 15 септември. Деца: Въпреки, че семейството е много важен акцент за нас, за съжаление, по време на конференцията не можем да осигурим занимания и грижа за деца. Съгласие: С цел популяризиране на конференцията, по време на сесиите ще бъде заснет видео и снимков материал. Вашата регистрация е и съгласие за използването на видео и снимки с ваше участие.
 

ЗАБЕЛЕЖКА:

Всички регистрации за групи трябва да бъдат получени едновременно за да могат да се ползват групови такси. Регистрацията трябва да бъде придружена от пълно заплащане.